Prvá obeť novej GDPR legislatívy

Veľký stredoeurópsky internetový predajca bielej techniky, elektroniky, športových potrieb ako aj počítačov a mobilných telefónov nedokázal od konca decembra 2014 do augusta 2017 zabezpečiť mená, priezviská, e-mailové adresy, heslá do užívateľských účtov či telefónne čísla najmenej 700-tisíc svojich zákazníkov. Keďže sa naňho od 25.05.2018 vzťahujú prísnejšie pravidlá na ochranu osobných údajov, dozorný orgán mu v prvom kole udelil v prvom kole pokutu vo výške 60 000 EUR. Následne, ak by sa preukázala a dala kvantifikovať ich zodpovednosť u jednotlivých dotknutých osôb, spoločnosť by musela (nad rámec úradom udelenej pokuty) zaplatiť aj škodu, ktorá by z predmetného porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov vyplývala. Spoločnosť nemala v momente udelenia pokuty poistenie GDPR.

Vzťahuje sa na mňa GDPR?

Vyplňte formulár a zistite, či sú vaše dáta s osobnými údajmi pripravené na vyhlášku GDPR.


Mám záujem o GDPR poistenie

Vyžiadajte si ponuku na GDPR poistenie.


Mám inú otázku

Kontaktujte nás.


pdf Poistné podmienky pre GDPR poistenie
pdf Čo znamená GDPR v 3 minútach

10 najdôležitejších informácií o GDPR


Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR - General Data Protection Regulation) EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti na Slovensku prostredníctvom zákona č.18/2018 Z.z. od 25. mája 2018 a organizácie boli/sú povinné sa zosúladiť s jeho požiadavkami.

Na koho sa GDPR vzťahuje?

Na koho sa GDPR vzťahuje?

Nariadenie sa týka veľkej väčšiny podnikateľov a inštitúcií (v niektorých zdrojoch sa uvádza až 530 000 subjektov, na ktoré sa predmetné nariadenie vzťahuje), ktoré spracúvajú údaje o svojich klientoch, využívajú dáta na marketingové účely, monitorujú správanie svojich zákazníkov, majú kamerový systém alebo e-shop. Taktiež sa GDPR vzťahuje na organizácie, ktoré majú dochádzkový systém zamestnancov, databázu zákazníkov, či uchádzačov o zamestnanie, zálohujú a archivujú údaje, zmluvy alebo šifrujú dáta.

Význam osobných dát v režime GDPR

Význam osobných dát v režime GDPR

Význam ochrany osobných údajov je aj teraz definovaný veľmi široko. GDPR rozširuje pojem, čo pod osobné dáta patrí a zahŕňa akékoľvek údaje, ktoré vedú k identifikovaniu osobných dát jednotlivcov.

Územný rozsah GDPR

Územný rozsah GDPR

Je celosvetový, keďže zahŕňa aj podniky mimo EÚ, ak ich tovar, služby alebo dáta sú ponúkané, spracované z územia alebo na území EÚa vzťahujú sa na údaje občanov EÚ.

GDPR - Aká mi hrozí pokuta?

Aká mi hrozí reálne pokuta?

GDPR stanovuje pokutu za každé porušenie povinnosti pri ochrane osobných údajov až do výšky 20 miliónov EUR alebo 4% z celosvetového obratu spoločnosti podľa toho, ktorá suma je vyššia.

GDPR - Povinnosť ohlasovania incidentov

Povinnosť ohlasovania incidentov

GDPR stanovuje povinnosť ohlasovania incidentov, pri ktorých došlo k porušeniu práva na ochranu osobných údajov do 72 hodín od jeho zistenia.

GDPR - Právo na zabudnutie

Právo na zabudnutie

Poskytovateľ má povinnosť v stanovenej lehote vymazať všetky osobné údaje o užívateľovi, ak tento o to požiada.

GDPR - Povinnost určenia zodpovednej osoby

Povinnosť určenia zodpovednej osoby (Data Protection Officer „DPO“)

Úlohou DPO je, aby nezávislým spôsobom zabezpečoval správne uplatňovanie predpisov na ochranu údajov v spoločnosti, v ktorej zastáva predmetnú funkciu . Je tiež zodpovedný za vedenie registra operácií spracúvania osobných údajov, ktoré vykonala spoločnosť.

GDPR - Zavedenie súhlasu na spracovanie a posilnenie ochrany detí

Zavedenie súhlasu na spracovanie a posilnenie ochrany detí

Súhlas so spracovaním osobných údajov bude musieť byť vyjadrený pri každej jednej transakci resp. zmene účelu spracovania.Zároveň GDPR vyžaduje, aby súhlas so spracovaním osobných údajov za deti do 16 rokov dával rodič resp. zákonný zástupca.

GDPR - Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za škodu

Zodpovednosť za spracovanie údajov ležala dosiaľ na registrovaných správcoch údajov. GDPR teraz túto zodpovednosť rozširuje na všetky organizácie, ktorých sa spracovanie osobných údajov akýmkoľvek spôsobom dotýka. Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia GDPR, má právo na náhradu takejto škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Kompletné znenie GDPR v slovenčine

Kompletné znenie GDPR v slovenčine

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.